Iran “chống lưng” cho phòng không Syria bằng thiết bị mới nhất

Monitor, một trong những hệ thống radar mới nhất của Iran, có tầm hoạt động 400km. Ảnh: Almasdar News
Monitor, một trong những hệ thống radar mới nhất của Iran, có tầm hoạt động 400km. Ảnh: Almasdar News
Monitor, một trong những hệ thống radar mới nhất của Iran, có tầm hoạt động 400km. Ảnh: Almasdar News
Lên top