Iran chặn máy bay do thám và máy bay không người lái của Mỹ

Iran đã buộc một máy bay do thám và 1 máy bay trinh sát không người lái của Mỹ chuyển hướng trong vòng 6 tháng qua. Ảnh: U.S.Airforce
Iran đã buộc một máy bay do thám và 1 máy bay trinh sát không người lái của Mỹ chuyển hướng trong vòng 6 tháng qua. Ảnh: U.S.Airforce
Iran đã buộc một máy bay do thám và 1 máy bay trinh sát không người lái của Mỹ chuyển hướng trong vòng 6 tháng qua. Ảnh: U.S.Airforce
Lên top