Iran: Ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 tăng vọt trong một ngày

Iran có thêm 7 ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 1 ngày. Ảnh: Reuters.
Iran có thêm 7 ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 1 ngày. Ảnh: Reuters.
Iran có thêm 7 ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 1 ngày. Ảnh: Reuters.
Lên top