Indonesia vượt Ấn Độ thành tâm dịch COVID-19 mới ở Châu Á

Người dân ở Indonesia tại địa điểm nạp bình ôxy. Ảnh: AFP
Người dân ở Indonesia tại địa điểm nạp bình ôxy. Ảnh: AFP
Người dân ở Indonesia tại địa điểm nạp bình ôxy. Ảnh: AFP
Lên top