Indonesia vừa trải qua tuần lễ có ca COVID-19 mới cao nhất thế giới

Nhân viên y tế khám sàng lọc COVID-19 bên ngoài bệnh viện ở Bekasi, Indonesia. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế khám sàng lọc COVID-19 bên ngoài bệnh viện ở Bekasi, Indonesia. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế khám sàng lọc COVID-19 bên ngoài bệnh viện ở Bekasi, Indonesia. Ảnh: AFP
Lên top