Indonesia truy quét nhóm liên kết với al-Qaeda, bắt thủ lĩnh

Abu Rusdan (phải), thủ lĩnh nhóm liên kết với al-Qaeda, trong lần hầu toà năm 2004. Ảnh: AFP/Getty Images
Abu Rusdan (phải), thủ lĩnh nhóm liên kết với al-Qaeda, trong lần hầu toà năm 2004. Ảnh: AFP/Getty Images
Abu Rusdan (phải), thủ lĩnh nhóm liên kết với al-Qaeda, trong lần hầu toà năm 2004. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top