Indonesia trưng quan tài giả để cảnh báo sự nguy hiểm của COVID-19

Quan tài giả cảnh báo COVID-19 ở thủ đô Jakarta, Indonesia, ngày 19.8.2020. Ảnh: Reuters
Quan tài giả cảnh báo COVID-19 ở thủ đô Jakarta, Indonesia, ngày 19.8.2020. Ảnh: Reuters
Quan tài giả cảnh báo COVID-19 ở thủ đô Jakarta, Indonesia, ngày 19.8.2020. Ảnh: Reuters
Lên top