Indonesia trục vớt càng máy bay Lion Air bị rơi ngoài biển

Hộp đen máy bay Boeing 737 Max 8 của Lion Air được trục vớt hôm 1.11. Ảnh: AFP/Getty Images
Hộp đen máy bay Boeing 737 Max 8 của Lion Air được trục vớt hôm 1.11. Ảnh: AFP/Getty Images
Hộp đen máy bay Boeing 737 Max 8 của Lion Air được trục vớt hôm 1.11. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top