Indonesia tặng gà con để trẻ em "cai nghiện" điện thoại 

Một thành phố ở Indonesia tặng gà con để trẻ em nuôi nhằm giúp trẻ tránh xa điện thoại và các thiết bị điện tử. Ảnh: AFP.
Một thành phố ở Indonesia tặng gà con để trẻ em nuôi nhằm giúp trẻ tránh xa điện thoại và các thiết bị điện tử. Ảnh: AFP.
Một thành phố ở Indonesia tặng gà con để trẻ em nuôi nhằm giúp trẻ tránh xa điện thoại và các thiết bị điện tử. Ảnh: AFP.
Lên top