Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Indonesia sắp tập trận quy mô gần “đường 9 đoạn“