Indonesia phát hiện 5 thi thể đông cứng trên tàu cá

Khoang lạnh nơi phát hiện 5 thi thể trên tàu cá Indonesia. Ảnh: Jakarta Post.
Khoang lạnh nơi phát hiện 5 thi thể trên tàu cá Indonesia. Ảnh: Jakarta Post.
Khoang lạnh nơi phát hiện 5 thi thể trên tàu cá Indonesia. Ảnh: Jakarta Post.
Lên top