Indonesia phát hiện 2 ca biến thể COVID-19 Ấn Độ ở ngay thủ đô

Indonesia đã ghi nhận ca nhiễm biến thể COVID-19 Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Indonesia đã ghi nhận ca nhiễm biến thể COVID-19 Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Indonesia đã ghi nhận ca nhiễm biến thể COVID-19 Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Lên top