Indonesia: Núi lửa Merapi phun trào, cột tro bụi cao tới 6 km

Núi Merapi ở Indonesia là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới. Ảnh: AFP
Núi Merapi ở Indonesia là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới. Ảnh: AFP
Núi Merapi ở Indonesia là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới. Ảnh: AFP
Lên top