Indonesia nhận nguyên liệu thô sản xuất 15 triệu liều vaccine Trung Quốc

Vaccine COVID-19 của Sinovac của Trung Quốc được tiêm cho một nhân viên y tế ở Brazil. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Sinovac của Trung Quốc được tiêm cho một nhân viên y tế ở Brazil. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Sinovac của Trung Quốc được tiêm cho một nhân viên y tế ở Brazil. Ảnh: AFP.
Lên top