Indonesia hành động khẩn, ứng phó COVID-19 bùng phát tồi tệ

Diễn biến COVID-19 đang đáng lo ngại ở Indonesia. Ảnh: AFP
Diễn biến COVID-19 đang đáng lo ngại ở Indonesia. Ảnh: AFP
Diễn biến COVID-19 đang đáng lo ngại ở Indonesia. Ảnh: AFP
Lên top