Indonesia đặt mua 40 triệu liều vaccine COVID-19 từ Trung Quốc

Indonesia sẽ thử nghiệm vaccine COVID-19 của Sinovac Biotech trên 1.620 người trong thời gian sáu tháng. Ảnh: Mediacorp
Indonesia sẽ thử nghiệm vaccine COVID-19 của Sinovac Biotech trên 1.620 người trong thời gian sáu tháng. Ảnh: Mediacorp
Indonesia sẽ thử nghiệm vaccine COVID-19 của Sinovac Biotech trên 1.620 người trong thời gian sáu tháng. Ảnh: Mediacorp
Lên top