Indonesia đã tìm thấy tàu ngầm mất tích

Tàu Hải quân Indonesia tham gia tìm kiếm tàu ngầm mất tích KRI Nanggala 402. Ảnh: AFP
Tàu Hải quân Indonesia tham gia tìm kiếm tàu ngầm mất tích KRI Nanggala 402. Ảnh: AFP
Tàu Hải quân Indonesia tham gia tìm kiếm tàu ngầm mất tích KRI Nanggala 402. Ảnh: AFP
Lên top