Indonesia chuyển đổi nhiều cơ sở thành nơi phục vụ chống dịch COVID-19

Tổng thống Indonesia tới thăm Làng vận động viên ở Kemayoran hôm 23.3, sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thành bệnh viện tạm thời hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: CNA/Muchlis Jr.
Tổng thống Indonesia tới thăm Làng vận động viên ở Kemayoran hôm 23.3, sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thành bệnh viện tạm thời hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: CNA/Muchlis Jr.
Tổng thống Indonesia tới thăm Làng vận động viên ở Kemayoran hôm 23.3, sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thành bệnh viện tạm thời hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: CNA/Muchlis Jr.
Lên top