Indonesia chọn nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 khác biệt

Cảnh sát có vũ trang hộ tống nhân viên dỡ vaccine COVID-19 của Sinovac trên xe tải ở Surabaya, Indonesia, hôm 4.1. Ảnh: AFP.
Cảnh sát có vũ trang hộ tống nhân viên dỡ vaccine COVID-19 của Sinovac trên xe tải ở Surabaya, Indonesia, hôm 4.1. Ảnh: AFP.
Cảnh sát có vũ trang hộ tống nhân viên dỡ vaccine COVID-19 của Sinovac trên xe tải ở Surabaya, Indonesia, hôm 4.1. Ảnh: AFP.
Lên top