Indonesia áp dụng biện pháp độc lạ để cảnh báo nguy cơ COVID-19

Indonesia dùng biện pháp diễu hành quan tài trên đường phố để cảnh báo người dân về nguy cơ COVID-19. Ảnh: AFP
Indonesia dùng biện pháp diễu hành quan tài trên đường phố để cảnh báo người dân về nguy cơ COVID-19. Ảnh: AFP
Indonesia dùng biện pháp diễu hành quan tài trên đường phố để cảnh báo người dân về nguy cơ COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top