IAEA sẽ họp khẩn để thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran

Cuộc họp của IAEA về Iran diễn ra ngày 10.7 tới. Ảnh: Reuters.
Cuộc họp của IAEA về Iran diễn ra ngày 10.7 tới. Ảnh: Reuters.
Cuộc họp của IAEA về Iran diễn ra ngày 10.7 tới. Ảnh: Reuters.
Lên top