IAEA công bố sốc về kho dự trữ vật liệu hạt nhân Iran

Cờ của IAEA (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế) trước tòa nhà IAEA ở Vienna IAEA mới đây đã được phép kiểm tra kho dự trữ uranium đã làm giàu ở Iran. Ảnh: AFP.
Cờ của IAEA (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế) trước tòa nhà IAEA ở Vienna IAEA mới đây đã được phép kiểm tra kho dự trữ uranium đã làm giàu ở Iran. Ảnh: AFP.
Cờ của IAEA (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế) trước tòa nhà IAEA ở Vienna IAEA mới đây đã được phép kiểm tra kho dự trữ uranium đã làm giàu ở Iran. Ảnh: AFP.
Lên top