Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hy vọng mới khi FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực