Hy hữu: Một nông dân di chuyển cả mốc biên giới Bỉ - Pháp

Một nông dân di chuyển cả mốc biên giới Bỉ - Pháp. Anh minh họa. Ảnh: AFP/Getty.
Một nông dân di chuyển cả mốc biên giới Bỉ - Pháp. Anh minh họa. Ảnh: AFP/Getty.
Một nông dân di chuyển cả mốc biên giới Bỉ - Pháp. Anh minh họa. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top