Hy hữu: 900 nhà ngoại giao Mỹ chống lệnh của ông Trump