"Huynh đệ" Trump - Macron tạm gác "bất hòa", điện đàm bàn loạt vấn đề quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: MM.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: MM.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: MM.