Huyện nghèo nhất Trung Quốc vay 5 tỉ USD xây công trình bỏ hoang

Huyện Độc Sơn, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, vay 5,7 tỉ USD xây công trình bỏ hoang. Ảnh: SCMP
Huyện Độc Sơn, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, vay 5,7 tỉ USD xây công trình bỏ hoang. Ảnh: SCMP
Huyện Độc Sơn, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, vay 5,7 tỉ USD xây công trình bỏ hoang. Ảnh: SCMP
Lên top