Hướng tới tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thế giới trước cuối năm 2022

Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 cam kết tiêm chủng cho toàn thế giới trước cuối năm 2022. Ảnh: AFP
Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 cam kết tiêm chủng cho toàn thế giới trước cuối năm 2022. Ảnh: AFP
Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 cam kết tiêm chủng cho toàn thế giới trước cuối năm 2022. Ảnh: AFP
Lên top