Hướng mới giải mã bí ẩn dịch COVID-19 bùng ở Bắc Kinh

Hai phụ nữ mặc đồ bảo hộ khi đi bộ trên một con phố gần chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP.
Hai phụ nữ mặc đồ bảo hộ khi đi bộ trên một con phố gần chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP.
Hai phụ nữ mặc đồ bảo hộ khi đi bộ trên một con phố gần chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP.
Lên top