Hướng chính sách của ông Biden đối với Trung Quốc qua đội ngũ nhân sự mới

Thông điệp của nhóm chính sách đối với Trung Quốc của ông Joe Biden là làm việc với các đồng minh trước khi có động thái liên quan tới Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Thông điệp của nhóm chính sách đối với Trung Quốc của ông Joe Biden là làm việc với các đồng minh trước khi có động thái liên quan tới Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Thông điệp của nhóm chính sách đối với Trung Quốc của ông Joe Biden là làm việc với các đồng minh trước khi có động thái liên quan tới Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top