"Hung thần" Hagibis quét qua, nước lũ Nhật Bản vẫn sạch bong không cọng rác

Nước lũ Nhật Bản sạch bong không có rác thải. Ảnh: WOB.
Nước lũ Nhật Bản sạch bong không có rác thải. Ảnh: WOB.
Nước lũ Nhật Bản sạch bong không có rác thải. Ảnh: WOB.
Lên top