Huawei và 70 chi nhánh bị "cấm cửa" hoàn toàn ở Mỹ

Logo của Huawei ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: AP.
Logo của Huawei ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: AP.
Logo của Huawei ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: AP.
Lên top