Huawei Trung Quốc chuẩn bị kiện chính phủ Mỹ

Bà Mạnh Vạn Châu - Giám đốc tài chính Huawei. Ảnh: Reuters
Bà Mạnh Vạn Châu - Giám đốc tài chính Huawei. Ảnh: Reuters
Bà Mạnh Vạn Châu - Giám đốc tài chính Huawei. Ảnh: Reuters
Lên top