Huawei thuê "quân sư" tìm cách hóa giải vòng kiềm tỏa của Mỹ

Huawei thuê công ty vận động hành lang thương mại khi doanh thu sụt giảm do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.
Huawei thuê công ty vận động hành lang thương mại khi doanh thu sụt giảm do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.
Huawei thuê công ty vận động hành lang thương mại khi doanh thu sụt giảm do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.
Lên top