Huawei muốn chính quyền Tổng thống Biden "nhẹ tay"

Người sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi. Ảnh: Xinhua
Người sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi. Ảnh: Xinhua
Người sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi. Ảnh: Xinhua
Lên top