Huawei là thương hiệu đắt giá nhất Trung Quốc

Huawei là thương hiệu đắt giá nhất Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Huawei là thương hiệu đắt giá nhất Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Huawei là thương hiệu đắt giá nhất Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Lên top