Huawei đối mặt cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại mới của Mỹ

Huawei đối mặt cáo buộc hình sự mới “cố tình đánh cắp bí mật thương mại của các công ty Mỹ trong hàng thập kỷ”.
Huawei đối mặt cáo buộc hình sự mới “cố tình đánh cắp bí mật thương mại của các công ty Mỹ trong hàng thập kỷ”.
Huawei đối mặt cáo buộc hình sự mới “cố tình đánh cắp bí mật thương mại của các công ty Mỹ trong hàng thập kỷ”.
Lên top