Huawei "chi bạo" giữ chân nhân viên giữa đòn kiềm tỏa của Mỹ

Huawei chi khủng để thưởng cho nhân viên toàn cầu. Ảnh: Getty/AFP.
Huawei chi khủng để thưởng cho nhân viên toàn cầu. Ảnh: Getty/AFP.
Huawei chi khủng để thưởng cho nhân viên toàn cầu. Ảnh: Getty/AFP.
Lên top