Huấn luyện viên đội bóng Thái Lan sẽ ra khỏi hang sau cùng

Hải quân SEAL Thái Lan đăng bức ảnh trên Facebook với lời nhắn: "Chúng tôi, SEAL hải quân Thái Lan, cùng đội chuyên gia lặn quốc tế, sẵn sàng đưa đội bóng về nhà".
Hải quân SEAL Thái Lan đăng bức ảnh trên Facebook với lời nhắn: "Chúng tôi, SEAL hải quân Thái Lan, cùng đội chuyên gia lặn quốc tế, sẵn sàng đưa đội bóng về nhà".
Hải quân SEAL Thái Lan đăng bức ảnh trên Facebook với lời nhắn: "Chúng tôi, SEAL hải quân Thái Lan, cùng đội chuyên gia lặn quốc tế, sẵn sàng đưa đội bóng về nhà".
Lên top