Hũ gốm "ma thuật" ẩn chứa lời nguyền cách đây 2.300 năm

Hũ gốm cổ ẩn chứa lời nguyền cách đây 2.300 năm ở Athens, Hy Lạp. Ảnh: GSLamont/Đại học Yale
Hũ gốm cổ ẩn chứa lời nguyền cách đây 2.300 năm ở Athens, Hy Lạp. Ảnh: GSLamont/Đại học Yale
Hũ gốm cổ ẩn chứa lời nguyền cách đây 2.300 năm ở Athens, Hy Lạp. Ảnh: GSLamont/Đại học Yale
Lên top