HỘI THẢO VỀ BIỂN ĐÔNG LẦN THỨ 11:

Hợp tác vì hòa bình và phát triển tại khu vực

Quang cảnh Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11. Ảnh: VOV
Quang cảnh Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11. Ảnh: VOV
Quang cảnh Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11. Ảnh: VOV
Lên top