Hợp tác Mekong-Hàn Quốc giúp các nước nắm bắt cơ hội phát triển mới

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong - Hàn Quốc lần thứ 10. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong - Hàn Quốc lần thứ 10. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong - Hàn Quốc lần thứ 10. Ảnh: BNG
Lên top