Hợp tác kinh tế Việt Nam - Cuba sẽ thiết thực, hiệu quả

Đại sứ Nguyễn Trung Thành. Ảnh: V.A
Đại sứ Nguyễn Trung Thành. Ảnh: V.A
Đại sứ Nguyễn Trung Thành. Ảnh: V.A
Lên top