Hộp sọ gấu kỷ băng hà hé lộ hoạt động quan trọng của tổ tiên con người

Chiếc hộp sọ gấu từ kỷ băng hà là bằng chứng mới nhất về hoạt động săn bắt của tổ tiên con người. Ảnh: Đại học Liên bang Ural
Chiếc hộp sọ gấu từ kỷ băng hà là bằng chứng mới nhất về hoạt động săn bắt của tổ tiên con người. Ảnh: Đại học Liên bang Ural
Chiếc hộp sọ gấu từ kỷ băng hà là bằng chứng mới nhất về hoạt động săn bắt của tổ tiên con người. Ảnh: Đại học Liên bang Ural
Lên top