Hong Kong xác nhận ca COVID-19 đầu tiên nghi lây từ người sang thú cưng

Tất cả vật nuôi của người nhiễm COVID-19 ở Hong Kong cũng được cách ly 14 ngày. Ảnh: AFP.
Tất cả vật nuôi của người nhiễm COVID-19 ở Hong Kong cũng được cách ly 14 ngày. Ảnh: AFP.
Tất cả vật nuôi của người nhiễm COVID-19 ở Hong Kong cũng được cách ly 14 ngày. Ảnh: AFP.
Lên top