Hồng Kông (Trung Quốc): 11 ngành nghề "khát" nhân lực, hưởng chính sách ưu đãi nhập cư

Nhiều nhóm ngành nhân lực chất lượng cao sẽ được ưu đãi nhập cư vào Hồng Kông (Trung Quốc) theo diện thu hút nhân tài. ảnh minh họa: internet
Nhiều nhóm ngành nhân lực chất lượng cao sẽ được ưu đãi nhập cư vào Hồng Kông (Trung Quốc) theo diện thu hút nhân tài. ảnh minh họa: internet
Nhiều nhóm ngành nhân lực chất lượng cao sẽ được ưu đãi nhập cư vào Hồng Kông (Trung Quốc) theo diện thu hút nhân tài. ảnh minh họa: internet
Lên top