Hong Kong thêm 13 nước vào danh sách cấm nhập cảnh

Hong Kong thêm 13 nước vào danh sách cấm nhập cảnh để phòng tránh nguy cơ lây lan của siêu biến thể Omicron. Ảnh: AFP.
Hong Kong thêm 13 nước vào danh sách cấm nhập cảnh để phòng tránh nguy cơ lây lan của siêu biến thể Omicron. Ảnh: AFP.
Hong Kong thêm 13 nước vào danh sách cấm nhập cảnh để phòng tránh nguy cơ lây lan của siêu biến thể Omicron. Ảnh: AFP.
Lên top