Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hong Kong sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam