Hong Kong sẽ cho học sinh nghỉ học tới giữa tháng 4 vì COVID-19

Hong Kong cho học sinh nghỉ học tới cuối lễ Phục sinh để phòng ngừa dịch COVID-19. Ảnh: SCMP.
Hong Kong cho học sinh nghỉ học tới cuối lễ Phục sinh để phòng ngừa dịch COVID-19. Ảnh: SCMP.
Hong Kong cho học sinh nghỉ học tới cuối lễ Phục sinh để phòng ngừa dịch COVID-19. Ảnh: SCMP.
Lên top