Hong Kong phạt tiền, kết án tù nếu không tuân lệnh phòng chống COVID-19

Khách hàng đang ngồi tại một quán bar ở Hong Kong. Ảnh: Reuters
Khách hàng đang ngồi tại một quán bar ở Hong Kong. Ảnh: Reuters
Khách hàng đang ngồi tại một quán bar ở Hong Kong. Ảnh: Reuters
Lên top